دانلود پودمان ها و پروژه های درس کار و فن آوری ششم ابتدایی

 پودمان ها و پروژه های درس کار و فن آوری ششم ابتدایی

منبع :ششم دبستان

نام فایل ضمیمه

دانلود

1

 بافتنی

  2  چی به چی   3  چوب   4  گلدوزی   5  گلکاری   6  خیاطی   7  موتور   8  رسامی   9  سبزیکاری   10  طراحی و ساخت احجام تزئینی   11  شبیه سازی خودرو  

/ 0 نظر / 102 بازدید