# راهنمای_معلم_در_ارزشیابی_توصیفی_ابتدایی

راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی اول تا ششم ابتدایی

 عناوین مواد درسی و موضوعات پایة ششم جهت درج در کارنامة توصیفی به موارد بالا افزوده شده است. درس کار و فناوری افزوده شد.(21 اردیبهشت92 اهداف، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 670 بازدید