ششم ابتدایی هوشمند
مطالب جالب و مفید برای یک معلم ابتدایی (ششم) . ششم ابتدایی هوشمند 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
پست ثابت :: دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
دانلود فعالیت ها ، داستان ها ، انیمیشن‌ها ، فیلم ها و پاورپوینت های درس تفکر و پ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
کتاب ریاضی ششم ابتدایی 93-92 :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی اول تا ششم ابتدایی :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
نمونه سوال اجتماعی ششم ابتدایی نوبت دوم :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
نمونه سوال علوم ششم ابتدایی نوبت دوم :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
نمونه سوال فارسی و املا و انشا ششم ابتدایی نوبت دوم :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
نمونه سوالات نوبت دوم هدیه های ششم ابتدایی :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
آزمون تستی فارسی ششم ابتدایی :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
آزمون جامع کلاس ششم ابتدایی (مرات) :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
داستان ها و انیمیشن های دینی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
آزمون نوبت دوم ریاضی ششم ابتدایی :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
آزمون علمی ششم ابتدایی (آینده سازان) :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
آزمون تستی ریاضی ششم 100سوال :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
آزمون تستی علوم ششم ابتدایی 100 سوالی :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
آزمون تستی اجتماعی ششم 100 سوالی :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
آزمون جامع تستی ششم ابتدایی 120 سوالی :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
آزمون تستی قرآن ششم ابتدایی :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
آزمون تستی هدیه های آسمان ششم ابتدایی :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
فیلم گیاهان گوشتخوار علوم ششم ابتدایی :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
دانلود پاور پوینت های مربوط به اجتماعی پایه ششم :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
فرمول مساحت و محیط تمامی اشکال هندسی :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
دانلود نرم افزار برد هوشمند جهت استفاده در کلاس های هوشمند :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
آزمون علمی ششم ابتدایی اسفند ماه :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
دانلود نرم افزار طراحی آزمون آنلاین :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
دانلود پودمان ها و پروژه های درس کار و فن آوری ششم ابتدایی :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
انیمیشن های فصل 3و5 ریاضی ششم ابتدایی :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
روش تست زدن چیست؟ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
دانلود آزمون های تستی علوم ششم تمام درس ها :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
دانلود مجموعه ی آزمون های تستی ششم ابتدایی :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
دانلود سوالات تستی فارسی ششم ابتدای :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
سوالات تستی علوم ششم ابتدایی درس 11 :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
آزمون جامع ششم ابتدایی (اسفند ماه) :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
آرایه های ادبی :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
دانلود سوالات تستی اجتماعی ششم :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
دانلود سوالات تستی علوم ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
دانلود سوالات تستی ریاضی ششم ابتدایی :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
دانلود پاورپوینت درس 17 اجتماعی ششم دریای خزر و خلیج فارس :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی ورق زن ریاضی ششم ابتدایی :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
آزمون تستی تیز هوشان ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوالات عملکردی چهارم ابتدایی :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
آزمون جامع علمی ششم ابتدایی(تستی) :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
آزمون عملکردی یا سنجش عملکردی چیست؟ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
مراحل نوشتن طرح درس روزانه :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم فصل 7 :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
آزمون جامع علمی پایه ششم :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
دانلود پاور پوینت لباس های محلی ایران ،اجتماعی ششم ابتدایی :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوال تمام فصل های ریاضی ششم ابتدایی :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
دانلود پروژه های طراحی و ساخت کتاب کار و فن آوری ششم ابتدایی :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوالات تمام دروس هدیه های آسمان ششم ابتدای :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
شناسایی صفت و اقسام آن :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
دانلود سوالات تستی هدیه های ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
دانلود راهنمای تدریس(روش تدریس) دروس ششم ابتدایی :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوال علوم ششم ابتدایی :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
دانلود کتاب روش تدریس اجتماعی ششم ابتدایی :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
دانلود کتاب ورق زن اجتماعی ششم ابتدایی :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
دانلود فیلم کارخانه کاغذ سازی درس علوم ششم ابتدایی :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
چگونگی شناسایی ترکیب های وصفی و اضافی :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
سوالات متداول در مورد فارسی ششم ابتدایی :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوال درس کار و فن آوری ششم ابتدایی :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
مدیریت رفتار در کلاس ،شیوه کلاس داری :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
دانلود فیلمهای درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
منابع و ضرایب درس ها در آزمون نمونه و استعدادهای درخشان :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
دانلود کتاب معلم (روش تدریس )ریاضی ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
دانلود انیمیشن حکایت دو برادر فارسی ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
ازمون جامع ششم ابتدایی :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
دانلود انیمیشن زمین نا آرام درس علوم ششم :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
دانلود انیمیشن علل وقوع زلزله ، علوم ششم :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
دانلود چک لیست های اجتماعی ششم ابتدایی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
دانلود پاورپوینت های علوم ششم ابتدایی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
دانلود فیلم درس محرم و نا محرم هدیه های آسمان :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
طرح درس در فرایند درس پژوهی :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
دانلود پاورپوینت درس کار و فن آوری :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوالات کلاس چهارم ابتدایی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوالات کلاس پنجم ابتدایی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
دانلود پاورپوینت های درس تفکر وپژوهش ششم ابتدایی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
دانلود پاور پوینت های دروس اجتماعی ششم ابتدایی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
چگونگی ارزشیابی دروس ششم ابتدایی :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
فایل هوشمند سازی مدارس :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
سوالات تستی ریاضی ششم ابتدایی :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
دانلود نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
دانلود داستانهای درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
طراحی سوال بر اساس اهداف برنامه درسی :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
چگونگی ایجاد انگیزه در کلاس :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
ویژگی های یک دانش آموز کلاس ششمی :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
هوشمند سازی مدارس ؟؟؟ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی فصل 5 :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم فصل 4 :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم فصل 2 :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
طرح درس اجتماعی ششم ابتدایی :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
اشکالات ریاضی ششم ابتدایی :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
دانلود سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
دانلود سوال انشا ششم ابتدایی :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
مراحل و قسمت های یک طرح درس ریاضی ششم ابتدایی :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
دانلود فرمول های ریاضی ششم ابتدایی :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
ارزشیابی پایانی فارسی ششم ابتدایی :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
دانلود پاورپوینت مطالب فصل 3 ریاضی ششم :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی فصل 3 :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم فصل 6 :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
دانلود روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی فصل 1 :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی بخوانیم ششم ابتدایی :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب های الکترونیکی (ورق زن )ابتدایی :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی ورق زن علوم پنجم :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی ورق زن اجتماعی پنجم :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
راهنمای هوشمند سازی مدارس :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
نمونه سوال درس 4 علوم ششم :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
نمونه سوال هدیه های آسمان ششم :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی ورق زن فارسی ششم ابتدایی :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی ورق زن ریاضی ششم ابتدایی :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب الکترونیکی ورق زن علوم ششم ابتدایی :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
دانلود کتاب ورق زن ریاضی پنجم ابتدایی :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ششم ابتدایی هوشمند
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
User
[قالب وبلاگ : تمزها] [Weblog Themes By : themzha.com]