ششم ابتدایی هوشمند
مطالب جالب و مفید برای یک معلم ابتدایی (ششم) . ششم ابتدایی هوشمند 
نويسندگان
پيوندهای روزانه

پاور پوینت لباس های محلی ایران ،اجتماعی ششم ابتدایی[ یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

دانلود نمونه سوال تمام فصل های ریاضی ششم ابتدایی


فصل اول ریاضی ششم   

فصل دوم ریاضی ششم  

فصل سوم ریاضی ششم 

فصل چهارم ریاضی ششم 

فصل پنجم ریاضی ششم  

فصل شش ریاضی ششم

فصل هفت ریاضی ششم 

فصل هشت ریاضی ششم 

[ شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]
[ پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

نمونه سوالات تمام دروس هدیه های ششم ابتدای

 

[ چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

صفت:

کلماتی که چگونگی و خصوصیات اسم را بیان می کنند و وابسته اسم باشند،صفت اند .

صفت از حیث مفهوم:

1- صفت بیانی :صفتی است که چگونگی و خصوصیات اسم را مانند قد،رنگ، جنس و... برساند .صفت بیانی خود برپنج نوع است :

ô صفت ساده:صفتی است که تنها چگونگی وخصوصیات موصوف را بیان می کند. ویک جزء (تکواژ)دارد. مانند سیاه، سفید، 

ô صفت فاعلی:صفتی که بر کننده کار دلالت کند. 

ساخت اقسام صفت فاعلی:

الف) بن مضارع + نده = گیرنده، خواننده.

ب) بن مضارع + ان = گریان،خندان.

ج) بن مضارع + ا = دانا، شنوا.

د)بن مضارع و بندرت بن مضارع + ار = خریدار، نمودار.

ه) بن مضارع یا مضارع + گار= آموزگار، پرهزگار.

و) اسم معنی و بندرت صفت یا بن فعل + گر= دادگری، رفتگر.

ôصفت مفعولی: معمولا از بن ماضی+ کسره(ه)ساخته می شود: گرفته، شنیده

که آن را اسم مفعول نیز نامیده اند صفتی است که معنی مفعولیت دارد.یعنی کار بر آن واقع می شود.

ô صفت نسبی: صفتی است که به کسی یا چیزی نسبت داده می شود و با افزودن پسوندهای" ی، ینه، گانه، و..." ساخته می شود.

ô صفت لیاقت: صفتی است که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساندو با افزودن"ی" به آخر مصدر ساخته می شود.

اقسام صفت بیانی :

1- از لحاظ ساخت 

الف)صفت ساده:خوب، عالی، تند، بد. 

ب) صفت مرکب:ارجمند،گرانبها، خواننده

پسوندهای صفت نسبی :ی (تهرانی) ین(زرین) ینه( زرّینه) ان(بابکان) انه(مردانه) 

انی(ظلمانی ) گان(گروگان) گانه(جداگانه) چی(تلفنچی) ه(سه روزه) 

ôکلماتی مانند :جنگی (صفت نسبی دارای معنی فاعلی- ارسالی (صفت نسبی دارای معنی مفعولی).

پسوندهای رنگ: گونه،گون،دیس، سار، وار، وش، آسا.

پسوند لیاقت: ی(خوردنی، دیدنی).

پسوند مبالغه: و(اخمو، شکمو).

پسوند دارندگی:ور(اور(رنجور) آگین- گین- گن- مند- ناک

2- اقسام صفت بیانی از لحاظ درجه ومقایسه :

مطلق: مقایسه نمی کند: خوب،بلند، عالی.

تفضیلی(مطلق+ تر):یکی را با یکی یا چند تا مقایسه می کند.بهتر،خوبتر

صفت عالی (مطلق + ترین) : مقایسه یکی با همه است .بهترین،خوبترین 

2- صفت مرکب:از دو یا چند تکواژ مستقل تشکیل می شود.پابرهنه، پرآب، پاره پاره، 

برخی از صفت های مرکب این گونه ساخته می شوند:

الف) از اسم وصفت(یاصفت +اسم) : سفیدپوست، بداخلاق.

ب) یک یا دو تکواژ مستقل + بن فعل: خودخواه، راهنما، دل گشا.

3- صفت مشتق:در ساختمان چنین صفتی یک تکواژ مستقل و دست کم یک "وند " وجود دارد : بی ادب .

برخی از صفت های مشتق این گونه ساخته می شوند:

الف)پیشوند + صفت یا اسم= ناپاک،ناهماهنگ، ناسپاس، نسننجیده.

ب) صفت+ پسوند = ویرانگر، روشنگر، صادقانه، خردمندانه.

ج) اسم+ پسوند= ابریشمی، بهاره، پاییزه، خانگی(صفت نسبی).

د) بن مضارع+ پسوند= بینا، زیبنده، گریان(صفت فاعلی).

ه) بن ماضی + پسوند= شکسته(مفعولی)،خریدار(فاعلی).

4- مشتق- مرکب:این نوع صفت هم مشتق است هم مرکب:

ناجوان مرد، حمایت کننده، هیچ کاره، چهارده ساله، ایرانی نژاد.

انواع صفت

1-صفت اشاره: کلمات این، آن، همین، همان، چنین، چنان، اینچنین و آنچنان

به تنهایی: ضمیرند و با اسم وجانشینان آن: صفت.

مانند: این قلم را بردار. این :صفت این را بردار. این:ضمیر 

2- صفت پرسشی: کلمات چه، چگونه، چند، چندم، چندمین، کدام،کدامین

با اسم وجانشینان اسم: صفت و به تنهایی: ضمیرند.

مانند: چه قلمی داری؟ چه:صفت چه داری؟ چه:ضمیر پرسشی

3- صفت مبهم: همه، فلان، بهمان، چند، چندم، چندمین، هیچ اند، دیگر، دگر، هر

با اسم وجانشینان اسم: صفت و به تنهایی: ضمیرند.

مانند: همه قلم ها را برداشتم. همه:صفت همه را برداشتم. همه: ضمیر

نکته: "هر" هرگز به تنهایی نمی آید، با بعضی از کلمات ترکیب می شود: هرکه، هرچه، هرچندو...

4- صفت تعجبی: کلمات (چه و عجب) اگر در جمله همراه اسم یا ضمیر بیایند و تعجب گوینده را درباره آنها نشان دهند، صفت تعجبی هستند:

مانند: چه آدم خوبی است! 

نکته: این کلمات اگر در جمله وابسته به اسم و جانشینانش نباشند، قید یا ضمیرند.

مانند: چه زیبا می نویسد! چه: قید چه ها بر سرش آوردند ! چهک ضمیر

ôنکته:این صفات( اشاره، مبهم، تعجبی، پرسشی) چون اغلب پیش از موصوف می آیند، صفت پیشین نام دارند.

5- صفت شمارشی(عددی): 

الف) عدد اصلی : یک، دو، صد، میلیون.

ب) عدد کسری: یک دهم، ده یک، ثلث، یک سوم.

ج) عدد ترتیبی:دوم، دومین، صدم، صدمین( کلمات نخست، نخستین، اول، اولین، آخر،آخرین هم صفت عددی ترتیبی اند).

د)عدد توزیعی: یک یک، یک به یک، یک دانه یک دانه، دو دو، دو به دو، دوتا دوتا.

نکته: صفات شمارشی، گاهی پیشین: ( دو کتاب) و گاهی پسین:(کتاب دوم) هستند.

6- صفت بیانی: بیان کننده حالتی از کلمه قبل از خود است:خوب، زیبا.
 

[ چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 سوال تستی هدیه ها و قرآن ششم ابتدایی

  

[ سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]
[ یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 نمونه سوال علوم ششم ابتدایی

 

[ شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 کتاب روش تدریس اجتماعی ششم ابتدایی

 


[ جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 کتاب ورق زن اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

[ جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 فیلم کارخانه کاغذ سازی( درس علوم ششم ابتدایی)

 

[ جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

چگونگی شناسایی ترکیب های وصفی و اضافی(موصوف و صفت -مضاف و مضاف الیه)

 


[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

پاسخ سوالات متداول در مورد فارسی ششم ابتدایی

 

 

[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

نمونه سوال درس کار و فن آوری ششم ابتدایی

 

سوال 1 

 

سوال 2 

[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

مدیریت رفتار در کلاس ،شیوه کلاس داری 

 

[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

دانلود فیلمهای درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

 

   لی لی حوضک           قسمت1   

 

             قسمت 2          

 

                آقکند    قسمت 1     

 

                                     قسمت 2    

 

                          چرخ ریسک          

 

                           کیمیا گر              

 

                         مم مم شو             

 

                           میترا                       

 

بوی خوش مدینه 

 

          آخر خط

 

 

 

[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۳:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

منابع و ضرایب درس ها در آزمون نمونه و استعدادهای درخشان 

 

[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۳:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

انیمیشن حکایت دو برادر فارسی ششم ابتدایی

 

[ سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٧:٤٠ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 

آزمون جامع ششم ابتدایی تمام دروس ششم(تستی)   

شماره 1 

[ دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۸:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 انیمیشن زمین نا آرام ، درس علوم ششم ابتدایی

 

[ یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 انیمیشن علل وقوع زلزله ، علوم ششم ابتدایی

 

[ یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

چک لیست درس های اجتماعی ششم ابتدایی

 

[ یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۸:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

پاورپوینت خطرات زمین علوم ششم ابتدایی

 

 

 

سفر انرژی درس 9 علوم ششم


 

سفر به اعماق زمین  

[ یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۸:٢٤ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

فیلم درس محرم و نا محرم کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی 

 


[ شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٤:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

ده گام اساسی در فرایند درس پژوهی

(طرح درس بر اساس درس پژوهی )  

 

 پاورپوینت درس پزوهی چیست ؟     

 

درس پژوهی تدریس فرصت ساز       

 

نمونه کامل گزارش درس پژوهی 

 

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 پاورپوینت درس کار و فن آوری

[ دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

دانلود نمونه سوالات کلاس چهارم ابتدایی

 

جغرافی چهارم

علوم چهارم

120 سوال ریاضی

[ یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

دانلود نمونه سوالات کلاس پنجم ابتدایی 

 

جغرافی پنجم

انشاء پنجم

املاء پنجم

[ یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

پاورپوینت های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

 

                      خفاش دیوانه 

خرس که می خواست خرس ...  

              میمون های گرانبها

                       دانه ی نی 

 

 

[ یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

پاور پوینت های درس اجتماعی ششم ابتدایی 

 

محصولات کشاورزی از تولید ...

   تصمیم گیری 

              عوامل موثر در کشاورزی   

پیشرفت های علمی مسلمانان  

ایران و منابع انرژی(طلای سیاه) 

 

                                           اصفهان   

[ یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۸:٤٦ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

شیوه نامه(چگونگی) ارزشیابی دروس ششم ابتدایی به صورت کامل

 

                                                

[ جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

آیا هوشمند سازی فقط داشتن رایانه و تجهیزات دیگر است ؟ فایل زیر کمک زیادی به شما می کند تا بهتر بانید که هوشمند سازی مدارس یعنی چه؟

                                                  

  دانلود فایل هوشمند سازی 

 

[ جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۸:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

سوالات تستی ریاضی ششم ابتدایی  

 بانک سوالات تستی ششم

                     تست3     

 

                      تست 4    

 

[ جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۸:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی 

 

               نمونه سوال فصل 1        

 

             نمونه سوال فصل 2           

 

 

 

 

 

[ جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٧:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

                       داستانهای درس تفکر و پژوهش کلاس ششم ابتدایی

                                    پرواز کن         

 

                      خفاش دیوانه                  

 

                               درخت بخشنده             

 

                میمون های گرانبها             

 

  خرسی که می خواست خرس  

 

                                دانه ی نی          

 

                                  ماه بود وروباه   

 

                 مارگیر و اژ دها             

 

 

                                         رضا                  

  


[ چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

نکات مهم در طراحی سوال بر اساس برنامه درسی

−به جای سؤال از اطلاعات به خاطر سپرده شده  دانش آموزان ، اطلاعات لازم به آ نها داده شود و باسؤالات مناسبی از دانش آموزان خواسته شود از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات داده شده،استنباط و ادراک خود را از موضوع بیان کنند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که دانش آموزان در موقعیت های فرضی قرار گیرند و به سؤالات مطرح شده در آن مورد پاسخ دهند. سؤالاتی که مثلا ممکن است نیازمند تصمیم گیری به جای شخصیتهای موجود در آن موقعیت باشند یا ...

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که پاسخگویی به آنها مستلزم برقراری ارتباط بین مفاهیم عنوان شده و استنباط و نتیجه گیری از آن باشند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که پاسخگویی به آنها مستلزم درک و تشخیص شرایط موجود وپیش بینی نتایج و پیامدهای آن باشند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که دانش آموزان برای استدلال در مورد پاسخهای خود، اطلاعات مطرح شده در درس را بیان کنند.

−سؤالات به گونه ای طراحی شوند که دانش آموزان برای مقایسة دو موضوع، اطلاعات مطرح شده دردرس را به میان بکشند.

−در طراحی سؤالات دو موقعیت فرضی برای دانش آموزان طرح شود تا آنها از طریق مقایسة شرایط موجود در آنها و نیز نتایج و پیامدهای انتخاب هر کدام، نقش عوامل مؤثر بر نتیجه و نوع تأثیر آنها را بیان کنند.

− سؤالات به گونه ای باشند که دانش آموزان نظر خود را ارائه کرده و بتوانند برای دفاع از نظرخود، از محتوای کتاب دلایل قابل قبول ذکر کنند.

−طراحی یک موقعیت و اظهار نظر در مورد مسائل طرح شده و درخواست بررسی درستی یا نادرستی آن نظر از دانش آموزان بر اساس مطالب درس


[ سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

 

                             24 روش ایجاد انگیزه در کلاس        

                                                

                                     

 

[ سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]

دانش آموز ششمی ، دیر باور است و منتقد؟!؟!

آخرین مرحله رشد شناختی که از ۱۱ تا ۱۴ سالگی رخ می دهد و به نام مرحله عملیات صوری نامیده شده است ، با محدوده سنی دانش آموزان پایه ششم هم زمان است . 

 

آنها در این مرحله میتوانند به طرح فرضیه بپردازند و بدون نیاز به مراجعه به اشیاء محسوس، فرضیه خود را مورد بررسی قرار دهند .

 

به همین دلیل نوجوانان با تصور دنیایی بهتر از آنچه هست، به انتقاد از وضع موجود می پردازند و با اندیشه ها و تخیلات بلند پروازانه به استقبال ماجراجویی ها می روند .

 

کودک که حال دیگر نوجوان است و مرحله بلوغ و یا پیشابلوغ را می گذراند ، آرمان گرا و غالبا نظر مخالف دارد . اهل بحث است و اهل نقد ( البته ناشیانه ) .

 

بنابراین در مرحله عملیات صوری، برخورد والدین، مربیان و معلمان با نوجوانان باید بسیار سنجیده تر از برخورد آنها در مراحل قبل باشد.

 

[ یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مصطفی زارع ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ششم ابتدایی هوشمند
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
User
[قالب وبلاگ : تمزها] [Weblog Themes By : themzha.com]